Transfreight

Транспортът е една от човешките дейности с основен принос към увеличаването емисиите на СО2, които са причина за парниковия ефект и глобалното затопляне.

Фирмата и нейните служители осъзнават значението на здравословната среда за качеството на живот. Ние отчитаме както положителните, така и отрицателните ефекти от нашата дейност.

Макар и неголям на световния фон, ние се стараем да дадем нашия принос към забавянето и противодействието на отделянето на СО2. Фирмата работи само с камиони със стандарт Евро 5 и следващи, като плановете на компанията са да съоръжи флотата с камиони с най-висок стандарт: Евро 6. Допълнително, политика на фирмата е да извършва дейност с партньори и контрагенти, които споделят нашите възгледи по този толкова важен за всички нас въпрос.

Copyright 2021 Transfreight. All rights reserved ©