Transfreight

Благодарение на солидната клиентска база на фирмата, ние работим на максималния капацитет на нашата разширяваща се флота. Поради тази причина, фирмата е в състояние да намери товари и да оперира с камиони извън собствения си парк.

Copyright 2021 Transfreight. All rights reserved ©