Transfreight

Всеки наш клиент е от изключително значение за нас. Ето защо ние развиваме партньорски взаимоотношения с фирми от други транспортни браншове за да можем да осигурим оптималното логистично решение за всеки наш клиент. Развиването на експертиза в мулти-модалния транспорт е ключова стратегическа цел на фирмата.

Copyright 2021 Transfreight. All rights reserved ©