Transfreight

Фирма „Трансфрейт” ЕООД е основана през 2010г. в град Варна с предмет на дейност извършване на сухопътни транспортни услуги. Въпреки трудните икономически и пазарни условия, фирмата бързо успя да намери надеждни клиенти. Благодарение на ефективното управление и солидна клиентска база, Трансфрейт спечели доверие и финансиране от страна на финансовите институции в страната.

В своята история, фирмата установи търговски взаимоотношения с партньори от Австрия, Белгия, България, Германия, Италия, Испания, Франция, Холандия и др. 

Клиентът и неговите потребности са основния център на нашето внимание. Философията, която е заложена в създаването и развитието на компанията е внедряването на нови технологии, работа с нови и екологични камиони с цел гъвкаво и надеждно изпълнение на услугите, които търсят нашите клиенти. Екипът ни непрекъснато търси нови алтернативи за оптимизиране на дейността и решаване на индивидуалните проблеми на клиентите и партньорите.

Фирмата следва програма насочена към разширяване на спектъра и обхвата на предлаганите услуги в и извън ЕС.

Copyright 2021 Transfreight. All rights reserved ©